Koło PZW "Karaś" Małogoszcz  

 Początek Koła datuje się od zebrania założycielskiego w dniu 20.12.1977 r.
  Przyjęto nazwę Koło PZW przy Cementowni "Małogoszcz" jako koło zakładowe.  Pełniącym obowiązki  prezesa koła do czasu Walnego Zgromadzenia Wyborczego  został kol. Cieślak Stefan, który funkcję prezesa Koła pełnił nieprzerwanie do 1996 roku  Na Walnym  Zgromadzeniu  członków  Koła za rok 2004  podjęta została uchwała  o zmianie nazwy  na Koło PZW "Karaś" w  Małogoszczu . Liczebność  w początkowym okresie działalności  dochodziła   do 300 członków, lecz w  późniejszym okresie gdy powstały nowe koła w  okolicznych miejscowościach liczebność  spadła o połowę i taki  stan   utrzymuje się do chwili obecnej.  25%  członków Koła  to młodzież do lat 18. Koło posiada pod opieką następujące wody: Zbiornik "Małogoszcz",  Łososina (Wierna Rzeka) oraz Biała Nida  przepływająca przez tereny Gminy Małogoszcz, które wchodzą w skład obwodu  nr.1 należącego do MZGW Kraków.
      
Zarybienia w Kole:
gatunek ryb  ///   lata  2016r         2015r       2014r            2013r 2012r 2011r 2010r 2009r  2008r 
karp   125kg+1075kg 150kg 150kg 150+313kg 150 150kg+50kg 150+100 250kg+300kg+50kg
karaś złocisty 20kg 25kg 25kg 25 150kg 25kg 25kg 
karaś srebrzysty   20kg+70kg 50 50kg
lin     80 kg 100kg. 50kg 150 kg 100+60kg 50kg 50kg 
szczupak   355 kg 15000szt. 15000szt. 14500 szt.  5000 szt.
 (narybek)
   5000 szt.
   (narybek)
15000szt. (narybek)
60kg
20000szt. (narybek)
110kg+30kg
sandacz 62 kg
jaź 23000szt.   50kg 20kg+34000szt. 20kg+34000szt. 220kg 200 100kg 250kg 165kg
pstrąg potokowy     6000szt. 9750szt. 15000szt. 109kg palczak
+ 21kg narybek
15000szt. 15000szt. 98kg
narybek karp karaś lin 400kg 70 kg
płoć 30kg
amur 250 kg 141kg 100 kg. + 20kg   
brzana 2000szt. 2000szt. 5000 szt 2500szt. 3100 szt. 2280 szt. 2000szt. (narybek)
lipień    2800szt 3000szt. 3000szt. 3000 szt 3000szt. 3000 szt. 3000szt. (narybek)
kleń     9450 szt. 1450szt. 1450szt. 2000 szt
świnka   5400szt. 5400szt. 100000szt. 12000 szt
leszcz mix 200kg
miętus 3000 szt. 10000szt. (narybek)
podkreślenie  przy ilości zarybienia oznacza  zarybienia dokonane z dobrowolnych składek członków koła i od sponsorów. 

Władze Koła:
Zarząd
         Muszyński Stanisław
         Matejkiewicz Krzysztof
         Muszyński Jerzy
         Korpus Lukasz
         Kuras Artur
         Bieroński Paweł
         Żabka Dariusz
      prezes
     
wiceprezes
      skarbnik

      sekretarz

      gospodarz

      kapitan sportowy

      członek ds. młodzieży
Komisja Rewizyjna
         Czupryński Roman
           Treliński Adam          
           
 Laprus Marek
     przewodniczący
      członek
      członek
Sąd Koleżeński
           Bień Piotr
          
Wędzicki Dariusz
           Pietras Sebastian
       przewodniczący
       sekretarz
       
członekkontakt telefoniczny
      
   
 Skarbnik Koła        514  932 786
__________________________________________________________________________

"Zakończenie Sezonu 2016"
25.09.2016 godz.08.00
Zbiórka "na cyplu"
 
Regulamin Grand Prix Koła
 

   1-   Prawo startu w zawodach mają wędkarze Koła Karaś którzy opłacili składki w danym roku.
   2-   Do rankingu zalicza się wszystkie zawody organizowane przez koło,  w  zawodach wieloturowych każda tura liczona jest osobno.
   3-   W przypadku nie złowienia ryby przez zawodnika do 15 miejsca otrzymuje 1 pkt. (w sytuacji gdy 5 osób złowi ryby otrzymują oni punkty według zestawienia, a                    pozostali  uczestnicy po 1 pkt.).
   4-   Miejsca ex quo punktowane są równą ilością punktów.
   5-   Klasyfikacja prowadzona jest w kategorii open tzn. bez podziału na kategorie.
   6-   Z rankingu zawodów zostaje wyłoniony Wędkarz Roku.
   7-   Punktacja  
    1- miejsce = 20 punktów
    2- miejsce = 18 punktów    
 
  3- miejsce = 16 punktów
    4- miejsce = 14 punktów
    5- miejsce = 12 punktów
 
  6- miejsce = 10 punktów
    7- miejsce = 9 punktów
  
  8- miejsce = 8 punktów
  
  9- miejsce = 7 punktów
   
10- miejsce = 6 punktów
  
11- miejsce = 5 punktów
  
12- miejsce = 4 punkty
  
13- miejsce = 3 punkty
   
14- miejsce = 2 punkty
   15- miejsce = 1 punkt

    8-  Pozostali startujący otrzymują po 1- punkcie.

    9- Wędkarz nie startujący w zawodach nie otrzymuje żadnych punktów.
   10-  O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w zawodach, wygrywa zawodnik z największą  sumą  punktów a przy równej


                         
   liczbie punktów łączna waga złowionych ryb  11- Wynik końcowy ustala się po zakończeniu wszystkich zawodów i podaje do wiadomości na zebraniu sprawozdawczym (sprawozdawczo-wyborczym) za dany rok.
  12- Zwycięzca punktacji Grand-Prix otrzymuje tytuł: "WĘDKARZ ROKU  Koła PZW Karaś", nagrodę pamiątkową, oraz dyplom.
         * Trzykrotny zwycięzca GP Kola otrzymuje puchar na własność.


           
      Terminarz imprez sportowych Koła w 2016r.         Początek Sezonu...........................................................................GP.24.04.2016r.

         Spławikowe Mistrzostwa Koła
......................................................GP.15.05.2016r.


         Ogólnodostępne zawody dla dzieci z okazji MDD
......................05.06.2016r.


      Puchar  Burmistrza
.........................................................................GP.12.06.2016r.

        Towarzyskie zawody parami spławik/DS...................................GP.10.07.2016r.

               Gruntowe Mistrzostwa Koła..........................................................GP.13/14.08.2016r.

              Towarzyskie Zawody Gruntowe
...................................................
02/04.09.2016r.

       Zakończenie Sezonu
........................................................................
25.09.2016r 

  
   
                                                    wyjście                               dalej