Opłaty w 2015 rokuOkręg Kielecki  PZW   
 
 Składka członkowska 
podstawowa  .......................... 75 zł
ulgowa  ................................. 37 zł
uczestnik ( do lat 16)................. 18 zł
 Składka na zagospodarowanie i ochronę wód
podstawowa...........................  96 zł
 ulgowa................................... 56 zł
uczestnika............................... 26 zł
Wpisowe 
członka zwyczajnego................. 25 zł
uczestnika .............................. 12 zł
Opłata egzaminacyjna - brak 
legitymacja członkowska............... 5 zł 
 Składka okresowa     członek PZW          niezrzeszony
         1-dniowa                         20zł.                           35zł.
 
       3-dniowa                         40zł.                           75zł.

1. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument "Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony
    hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2013 r. Druk jest bezpłatny.
2. Składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.
3. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież  
    do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.
4. Składkę ulgową okręgową opłacają:
    - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat ,
    mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia, kobiety po ukończeniu przed 30           kwietnia  60 roku życia.
5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z okręgowej składki
    na zagospodarowanie i ochronę wód, po dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem
     legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
7. Ulgami nie są objęte składki okresowe. 

    Składki okresowe opłaca się na konto Okręgu PZW w Kielcach 
    Pekao S.A. O/Kielce Nr 81 1240 4416 1111 0000 4957 2940
Doba wędkarska od godz: 00,00 do godz: 24,00.
 Uwaga:
                     1.Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.
                     2. Młodzież do lat 16-tu nie wnosi opłat za legitymację członkowską. 

1. Składka okręgowa roczna upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych   
    i górskich. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE NA  
    AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ” opatrzony hologramem. Zezwolenie jest ważne 
    do 31 grudnia 2015 r. Druk jest bezpłatny. 
2. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza
    młodzież do lat 16.
3. Składkę okręgową ulgową opłacają odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci
    i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub                    studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia
    (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).

4. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych 
    za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
5. Ulgami nie są objęte składki okresowe.
6. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.
    Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń
    zamieszczonej na stronie internetowej www.pzw.org.pl/kielce
    lub  opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego           druku „ZEZWOLENIA NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ pobranego ze strony internetowej                 Okręgu PZW Kielce i wypełnienia rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia. 

    Uchwała Nr 42 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn: 17.11.2014 r.
    obowiązuje
od 1 stycznia 2015 r.

Porozumienia Kielce

Porozumienia  Okręgu PZW Kielce w 2015 r.

1. Okręg Białystok

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych.

2. Okręg Bielsko Biała

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu w bielsku białej wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 75,- zł.

3. Okręg Częstochowa

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych obu okręgów bez wnoszenia dodatkowych opłat. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką lub informatorze krainy pstrąga i lipienia. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu w Częstochowie wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 55,- zł.

4. Okręg Tarnobrzeg

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie okręgu w Kielcach po wniesieniu składki uzupełniającej w wysokości 120,- zł nabywają prawa do wędkowania na tzw. "zbiornikach wydzielonych". Na zbiornikach wydzielonych członkowie okręgu w Kielcach posiadają prawo do ulgi w wysokości 70,- zł. Ulgi przysługują: młodzieży szkolnej i studentom w wieku od 16 do 24 lat, odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW, kobietom po ukończeniu 60 roku życia, mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, osobom o widocznej niepełnosprawności lub poruszające się na wózku inwalidzkim, członkowie honorowi oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki uzupełniającej.

 

5. Okręg Piotrków Trybunalski

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą składkę ulgową w wysokości 56,- zł, członkowie okręgu w Kielcach wnoszą składkę ulgową w wysokości 50,- zł. Członkowie okręgu kieleckiego zwolnieni są z opłat składek ulgowych na zbiorniki obwodu rybackiego rzeki Drzewiczki nr 1 znajdujące się na terenie powiatu koneckiego tj: Górny młyn, Stary młyn, Browary, Stara kuźnica, Drutarnia , Szabelnia, Piła.

6. Okręg Tarnów

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.  Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu Kieleckiego wnoszą składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 80,- zł, członkowie okręgu tarnowskiego 56,- zł.

7. Okręg Radom

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie PZW umawiających się okręgów, zamieszkali poza macierzystymi okręgami, uprawnieni są do wędkowania na wodach udostępnionych przez okręgi, jeśli w macierzystych okręgach wnieśli składki członkowskie na minimum 3 lata przed zawarciem porozumienia. Członkowie okręgu kieleckiego wnoszą składkę na połów ryb z brzegu na zbiorniku Domaniów w wysokości 25,- zł, natomiast dopłata składki w wysokości 50,- zł. Upoważnia do połowu ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środków pływających. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Strony porozumienia honorują rejestry okręgów objętych porozumieniem.

8. Okręg Legnica

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.

9. Okręg Wałbrzych

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.

10. Okręg Wrocław

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.  

11. Okręg Kalisz

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.Terminarz Spławikowych Zawodów Wędkarskich Okręgu Kieleckiego w 2015r.
1 Zawody Spławikowe    "GRAND-PRIX' 1 26.04.2015 Zbiornik Radzanów
2 XIX Okręgowe Zawody Młodzieży 03.05.2015 Zbiornik Strawczyn
3 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów, Kadetów i Kobiet 31.05.2015 Zbiornik Skalbmierz
4 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów + U23 07.06.2015 Zbiornik Skalbmierz
5 Zawody Spławikowe     "GRAND-PRIX' 2     19.07.2015 Ostrowiec  Huta
6

Zawody Spławikowe    "GRAND-PRIX' 3     

23.08.2015 Zbiornik Umer
7

XIII Otwarte Zawody Spławikowe w Łowieniu Odległościowym"GRAND-PRIX' 4

13.09.2015 Zbiornik Strawczyn
8

Finał Rejonów         

20.09.2015 Zbiornik Pińczów
9

Zawody Spławikowe  "GRAND-PRIX' 5      

04.10.2015 Zbiornik Chorzewa

Wykaz Kół w Rejonach
(Kolor biały oznacza Koło-organizatora zawodów w Rejonie)

Termin Zawodów w Rejonach  
06.09.2015
 I     Kielce Nr 2                            Krasna
    Kielce "Iskra"                         Radoszyce
    Kielce Politechnika                 Stąporków
    Końskie "Neptun"                   Kielce SHL
    Końskie-m
II     Jędrzejów                              Sobków
    Kluczewsko                            Włoszczowa-m
    Oksa                                     Włoszczowa PKP
    Pińczów                                 Wodzisław
    Sędziszów-m                          Małogoszcz
    Sędziszów PKP                       Chęciny
    Sędziszów "Sefako"
III     Busko Zdrój                            Miechów
    Gacki                                     Nowy Korczyn
    Kazimierza Wlk.                      Skalbmierz
    Koszyce                                 Staszów
    Oleśnica                                Wiślica
    Chmielnik                               Złota
    Morawica
IV     Bodzechów                            Pawłów
    Bodzentyn                             Rudki
    Brody                                    Starachowice
    Kunów                                   Daleszyce
    Ostrowiec-m                           Kielce KWP
    Ostrowiec Huta
V     Bliżyn                                    Skarżysko-m
    Kielce KKSM                            Skarżysko PKP
    Kielce UM                              Skarżysko ZM
    Mirzec                                   Suchedniów
    Mostki                                   Zagnańsk
    Kielce Nr 1                             Kielce PKP
    Łączna


strona główna