Opłaty w 2014 rokuOkręg Kielecki  PZW   
 
 Składka członkowska 
podstawowa  .......................... 68 zł
ulgowa  ................................. 34 zł
uczestnik ( do lat 16)................. 17 zł
 Składka na zagospodarowanie i ochronę wód
podstawowa........................... - 94 zł
 ulgowa................................... - 56 zł
uczestnika.................................- 26 zł
Wpisowe 
członka zwyczajnego................. 25 zł
uczestnika .............................. 12 zł
Opłata egzaminacyjna - brak 
legitymacja członkowska............... 5 zł 
 Składka okresowa     członek PZW          niezrzeszony
         1-dniowa                         20zł.                           35zł.
 
       3-dniowa                         40zł.                           75zł.

1. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument "Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony
    hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2013 r. Druk jest bezpłatny.
2. Składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.
3. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież  
    do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.
4. Składkę ulgową okręgową opłacają:
    - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat ,
    mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia, kobiety po ukończeniu przed 30           kwietnia  60 roku życia.
5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z okręgowej składki
    na zagospodarowanie i ochronę wód, po dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem
     legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
7. Ulgami nie są objęte składki okresowe. 

    Składki okresowe opłaca się na konto Okręgu PZW w Kielcach 
    Pekao S.A. O/Kielce Nr 81 1240 4416 1111 0000 4957 2940
Składki okresowe wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego lub opłacanego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku "ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce (zakładka druk zezwolenia okresowego). Doba wędkarska od godz: 00,00 do godz: 24,00.
 Uwaga:
                     1.Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.
                     2. Młodzież do lat 16-tu nie wnosi opłat za legitymację członkowską. 

Zakaz wywozu zanęt i przynęt oraz wędkowanie ze środków pływających na zbiornikach do 15 ha,
z wyłączeniem zbiornika ZUK-Stąporków.
Zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 ha
w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
Zakaz  połowu ryb metodą trollingową na wszystkich wodach PZW.
Zakaz stosowania zanęt na zbiornikach w Brodach Iłżeckich i Wiórach.
Zakaz połowu ryb w porze nocnej /1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca/
na zalewie Szydłówek w Kielcach.
Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki Czarna Nida.
Całkowity zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Czarna Staszowska /po obu stronach zapory
w dół do mostu drogowego/ przepływającej wzdłuż stawów rybnych-obręb hodowlany.
 Na zbiorniku Piachy w Starachowicach obowiązuje dobowy limit połowu karpia i amura - łącznie 3 szt.  
Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
Wymiar ochronny:
karp                       35 cm.
pstrąg potokowy      30 cm.
Okres ochronny:
pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia.
limit dobowy:
pstrąg potokowy i lipień do 2 szt. łącznie /w tym nie więcej niż jeden lipień/- na wodach górskich.
Lokalnie w sytuacjach szczególnych za zgodą Zarządu Okręgu-obowiązują okresowe
ograniczenia: tarliska, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują
tablice umieszczone na tych łowiskach.
Zbiorniki wodne w Ostrowcu Św.-OZMO przy ul. Kilińskiego oraz na terenie tzw. Starej Huty,
Częstocice przy ul. Świętokrzyskiej, Świniary gm. Łoniów udostępnione są do połowu ryb
  wyłącznie dla członków okręgu kieleckiego.
Zakaz połowu ryb kuszą na wszystkich wodach Okręgu.


Porozumienia Kielce

Porozumienia  Okręgu PZW Kielce w 2014 r.

POROZUMIENIA Z OKRĘGAMI NA ZASADZIE HONOROWANIA OPŁAT OKRĘGOWYCH:

Okręg PZW w Białej Podlaskiej
Okręg PZW w Jeleniej Górze
Okręg PZW w Kaliszu
Okręg PZW w Legnicy
Okręg PZW w Łodzi
Okręg PZW w Siedlcach
Okręg PZW w Sieradzu
Okręg PZW w Wałbrzychu
PZW Okręg we Wrocławiu      
Okręg PZW w Białymstoku
Porozumienie zawarte na zasadzie wniesienia w macierzystym okręgu składek członkowskich i okręgowych dotyczy tylko wód nizinnych.
  Okręg PZW w Bielsku-Białej
Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu w macierzystym Okręgu składki członkowskiej oraz składki na zagospodarowanie i ochronę wód (składka okręgowa) mają prawo do wykupienia 50% składki okręgowej w Okręgu zawierającym porozumienie. Członkowie Okręgu Kielce wnoszą składkę okręgową w wysokości 60- zł na wody nizinne, 70-zł na wody nizinne i górskie. Członkowie Okręgu Bielsko-Biała wnoszą składkę okręgową w wysokości 56-zł.
  Okręg PZW w Chełmie
Porozumienie zawarte na zasadzie wniesienia w macierzystym okręgu składek członkowskich i okręgowych dotyczy tylko wód nizinnych.
  Okręg PZW w Tarnobrzegu
Porozumienie zawarte na zasadzie wniesienia w macierzystym okręgu składek okręgowych. W ramach porozumienia Okręg w Tarnobrzegu udostępnia wędkarzom Okręgu kieleckiego wody obwodów rybackich:
1. rzeki Wisły nr 6 i 7.
2. rzeki San nr 11.
3. rzeki Łęg nr 1.
4. rzeki Czarna Staszowska nr 2.
5. rzeki Trześniówka nr 1.
6. rzeki Sanna nr 1.
7. rzeki Koprzywianka nr 1 /górska/.
8. rzeki Bukowa nr 1 /górska/.
9. Kanał Elektrowni Połaniec
oraz zbiorniki:
1. Staw "Wąsik" gm. Baranów Sandomierski.
2. Motyczne Szlacheckie gm. Zaleszany.
3. Ślama gm. Zaleszany.
4. Wojków gm. Padew.
5. Wysoki Wał gm. Zaleszany.
6. Zalew Klonowe gm. Grędów.
7. Motycze Poduchowne gm. Gorzyce.
8. Oczko gm. Stalowa Wola.
Na pozostałe wody (zbiorniki) wędkarzy Okręgu kieleckiego obowiązuje dopłata do składki na zagospodarowanie wód w Okręgu tarnobrzeskim w wysokości 110 zł. Honorowane są ulgi dla odznaczonych członków PZW. Wymiar ochronny leszcza 25 cm.
 Okręg PZW w Częstochowie
  Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu w macierzystym Okręgu składki członkowskiej oraz składki na zagospodarowanie i ochronę wód (składka okręgowa) mają prawo do wykupienia 50% składki okręgowej w Okręgu zawierającym porozumienie. Członkowie Okręgu Kielce wnoszą składkę   w Okręgu Częstochowa w wysokości 55-zł, członkowie Okręgu Częstochowa wnoszą składkę w Okręgu Kielce w wysokości 56-zł.
   Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim
Wędkarze okręgu kieleckiego mogą łowić bez dodatkowych opłat na zbiornikach obwodu rybackiego rzeki Drzewiczka nr-1: Browary I i II, Piła, Stary Młyn, Górny Młyn, Stara Kuźnica, Drutarnia, Szabelnia. Po opłaceniu 50% wartości składki okręgowej jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego wędkarz będzie dokonywał amatorskiego połowu ryb wędką, upoważnia do wędkowania na wodach udostępnionych przez umawiające się okręgi. Wędkarze umawiających się okręgów dokonują opłat w kołach wędkarskich na terenie umawiających się okręgów.
                                             Okręg PZW w Katowicach                                                
Członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu w macierzystym Okręgu składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo wykupienia składek okręgowych uprawniających do połowu ryb na terenie Okręgów zawierających porozumienie. Członkowie Okręgu kieleckiego dokonują opłaty składki w wysokości 50 zł, natomiast członkowie Okręgu katowickiego opłaty składki w wysokości 56 zł. Wędkarze umawiających się Okręgów, wnoszą indywidualnie ulgową składkę okręgową w Kołach i wyznaczonych punktach danego Okręgu, na którego amatorski połów ryb wędką będzie się odbywał.  
 Okręg PZW w Tarnowie
Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu w macierzystym Okręgu składki członkowskiej oraz składki na zagospodarowanie i ochronę wód (składka okręgowa) mają prawo do wykupienia 50% składki okręgowej w Okręgu zawierającym porozumienie. Członkowie Okręgu Kielce wnoszą składkę okręgową w wysokości 70 zł, członkowie Okręgu Tarnów 56 zł.
1. obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 i 5.
2. obwód rybacki rzeki Dunajec nr 6.
3. obwód rybacki zbiornika Czchów na rzece Dunajec nr 7, 8, 9.
4. obwód rybacki rzeki Biała Tarnowska nr 2.
5. obwód rybacki rzeki Raba nr 5.
6. obwód rybacki rzeki Breń nr 1.
7. obwód rybacki rzeki Uszwica nr 1.
8. wyrobiska pożwirowe Bobrowniki Wielkie i Olszyny.
Honorowane są ulgi dla odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami oraz członków Honorowych PZW. 
  Okręg PZW w Lublinie
Porozumienie zawarte na zasadzie wniesienia w macierzystym okręgu składek okręgowych. W ramach porozumienia Okręg w Lublinie udostępnia wędkarzom Okręgu kieleckiego wody obwodów rybackich i zbiorników:
1. obwód rybacki rzeki Wisły nr 1.
2. obwód rybacki rzeki Wieprz nr 4.
3. obwód rybacki rzeki Wieprz nr 5.
4. obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2 i 3.
5. obwód rybacki rzeki Chodelka nr 1.
6. obwód rybacki rzeki Kurówki nr 1.
7. obwód rybacki rzeki Tyśmienicy nr 1.
8. obwód rybacki rzeki Wyżnicy nr 1.
jezioro Bielskie
jezioro Bikcze
jezioro Białe Uścimowskie
jezioro Uściwierz
jezioro Miejskie
jezioro Maśluchowskie
jezioro Piaseczno
jezioro Czarne Sosnowickie
zbiornik Dratów
zbiornik Krzczeń
zbiornik Mytyczne
zbiornik Nowodwór
zbiornik Budzyń
zbiornik Bełżyce
zbiornik Majdan Zahorydyński
zbiornik Zimna Woda
zbiornik Chodel
zbiornik Poniatowa
zbiornik Skorczyce
zbiornik Wola Rudzka
staw Młyński
staw Grabówka
staw Nałęczów
staw Parkowy Dęblin
porozumienie nie dotyczy wód górskich.
 
 Okręg PZW w Radomiu
Porozumienie zawarte na zasadzie wniesienia w macierzystym Okręgu składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód, które upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych i górskich umawiających się Okręgów z wyłączeniem zbiornika Domaniów oraz zbiorników wyłączonych i łowisk specjalnych. Członkowie Okręgu PZW w Kielcach po wpłaceniu składki uzupełniającej w wysokości 25 zł. mają prawo wędkować z brzegu na zbiorniku Domaniów, natomiast po wpłaceniu składki uzupełniającej w wysokości 50 zł. mają prawo wędkowania na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środka pływającego. Wędkarze opłacają indywidualnie składkę uzupełniającą oraz pobierają zezwolenia i rejestry połowu w Kołach i wyznaczonych punktach Okręgu radomskiego.Terminarz Spławikowych Zawodów Wędkarskich Okręgu Kieleckiego w 2014r.
1 Zawody Spławikowe "GRAND-PRIX' 1 04.05.2014 Zbiornik Wilków
2 XIX Okręgowe Zawody Młodzieży 25.05.2014 Zbiornik Strawczyn
3 Zawody Spławikowe "GRAND-PRIX' 2 06.07.2014 Zbiornik Radzanów
4 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów, Kadetów i Kobiet 22.06.2014 Zbiornik Wilków
5 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów + U23 15.06.2014 Zbiornik Wilków
6 XIII Otwarte Zawody Spławikowe w Łowieniu Odległościowym"GRAND-PRIX' 4
14.09.2014 Zbiornik Strawczyn
7 Zawody Spławikowe "GRAND-PRIX' 3 24.08.2014 Ostrowiec  Huta
8 Zawody Spławikowe "GRAND-PRIX' 5 05.10.2014 Zbiornik Umer
9 Finał Rejonów
21.09.2014 Zbiornik Bliżyn

Wykaz Kół w Rejonach
(Kolor biały oznacza Koło-organizatora zawodów w Rejonie)

Termin Zawodów w Rejonach  
07.09.2014
 I     Kielce Nr 2                                   Krasna         
    Kielce „Iskra”                               
Niekłań          
    Kielce – Politechnika           
           Radoszyce  
    Końskie „Neptun”                           
Stąporków              
    Końskie – m                                 
Kielce - Chemar         
    Kielce SHL
II     Jędrzejów                                    Sobków     
    Kluczewsko                             
    Włoszczowa m     
    Oksa                                          
Włoszczowa PKP     
    Pińczów                                      
Wodzisław    
    Sędziszów-m                           
    Małogoszcz       
    Sędziszów PKP                             
Chęciny
    Sędziszów „Sefako”
III     Busko Zdrój                                  Miechów
    Gacki                                          Nowy Korczyn
    Kazimierza Wielka                          Skalbmierz     
    Koszyce                                      Staszów Nad Czarną
    Oleśnica                                      
Wiślica
    Chmielnik                                     Złota
    Morawica
IV      Bodzechów                                  Pawłów
    Bodzentyn                                   Rudki  
    Brody                                         Starachowice  
    Kunów                                        Daleszyce 
    Ostrowiec – m                              Kielce KWP
    Ostrowiec - Huta
V     Bliżyn                                         Skarżysko - m
    Kielce KKSM                                 Skarżysko PKP
    Kielce UM                                    Skarżysko ZM 
    Mirzec                                        Suchedniów   
    Mostki                                        Zagnańsk
    Kielce Nr 1                                  Kielce PKP


strona główna