Opłaty w 2016 rokuOkręg Kielecki  PZW   
 
 Składka członkowska 
podstawowa  .......................... 75 zł
ulgowa  ................................. 37 zł
uczestnik ( do lat 16)................. 18 zł
 Składka na zagospodarowanie i ochronę wód
podstawowa...........................  96 zł
 ulgowa................................... 56 zł
uczestnika............................... 26 zł
Wpisowe 
członka zwyczajnego................. 25 zł
uczestnika .............................. 12 zł
Opłata egzaminacyjna - brak 
legitymacja członkowska............... 5 zł 
 Składka okresowa     członek PZW          niezrzeszony
         1-dniowa                         20zł.                           35zł.
 
       3-dniowa                         40zł.                           75zł.

  Na mocy Uchwały nr 98 z dnia 26 listopada 2015r. Zarząd Główny PZW w  zobowiązał okręgi PZW do stworzenia elektronicznej bazy danych swoich członków. W związku z tym została opracowana i zatwierdzona ankieta podstawowych danych osobowych wędkarza tzw. KARTA EWIDENCYJNA WĘDKARZA
Wypełnioną „Kartę Ewidencyjną” należy złożyć do skarbnika przy opłacaniu składek na rok 2016. 
1. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument "Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony
    hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2016 r. Druk jest bezpłatny.
2. Składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.
3. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież  
    do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.
4. Składkę ulgową okręgową opłacają:
    - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat ,
    mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia, kobiety po ukończeniu przed 30           kwietnia  60 roku życia.
5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z okręgowej składki
    na zagospodarowanie i ochronę wód, po dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem
     legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
7. Ulgami nie są objęte składki okresowe. 

    Składki okresowe opłaca się na konto Okręgu PZW w Kielcach 
    Pekao S.A. O/Kielce Nr 81 1240 4416 1111 0000 4957 2940
Doba wędkarska od godz: 00,00 do godz: 24,00.
 Uwaga:
                     1.Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

1. Składka okręgowa roczna upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. 
    Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE NA  AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ
    opatrzony hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2016 r. Druk jest bezpłatny.
2. Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16.
3. Składkę okręgową ulgową opłacają odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna
   w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia(w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).
4. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem legitymacji   nadającej tytuł członka honorowego.
5. Ulgami nie są objęte składki okresowe.
6. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie internetowej www.pzw.org.pl/kielce lub  opłaconego na poczcie.
 Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku 
ZEZWOLENIA OKRESOWEG0 NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce i wypełnienia rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia.

   Uchwała Nr 73 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn: 23.11. 2015 r. obowiązuje  od 1 stycznia 2016Porozumienia KielcePorozumienia  Okręgu PZW Kielce w 2016 r.

1. Okręg Białystok

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych.

2. Okręg Bielsko Biała

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu w bielsku białej wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 75,- zł.

3. Okręg Częstochowa

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych obu okręgów bez wnoszenia dodatkowych opłat. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką lub informatorze krainy pstrąga i lipienia. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu w Częstochowie wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 55,- zł.

4. Okręg Tarnobrzeg

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie okręgu w Kielcach po wniesieniu składki uzupełniającej w wysokości 120,- zł nabywają prawa do wędkowania na tzw. "zbiornikach wydzielonych". Na zbiornikach wydzielonych członkowie okręgu w Kielcach posiadają prawo do ulgi w wysokości 70,- zł. Ulgi przysługują: młodzieży szkolnej i studentom w wieku od 16 do 24 lat, odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW, kobietom po ukończeniu 60 roku życia, mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, osobom o widocznej niepełnosprawności lub poruszające się na wózku inwalidzkim, członkowie honorowi oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki uzupełniając

5. Okręg Piotrków Trybunalski

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne.

6. Okręg Tarnów

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie zawierających porozumienie okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarownie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.  Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie okręgu Kieleckiego wnoszą składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 80,- zł, członkowie okręgu tarnowskiego 56,- zł.

7. Okręg Radom

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Członkowie okręgu kieleckiego wnoszą składkę na połów ryb z brzegu na zbiorniku Domaniów w wysokości 25,- zł, natomiast dopłata składki w wysokości 50,- zł. Upoważnia do połowu ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środków pływających. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Strony porozumienia honorują rejestry okręgów objętych porozumieniem.

8. Okręg Legnica

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.

9. Okręg Wałbrzych

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.

10. Okręg Wrocław

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.

11. Okręg Kalisz

Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych

12.  Okręg Biała Podlaska
Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników licencyjnych.

13. Okręg Chełm
 Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych. 

14. Okręg Lublin
Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych.

15. Okręg Jelenia Góra
Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych.
 
16. Okręg Siedlce
Porozumienie zawarte na zasadzie uznawania opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód licencyjnych. 
 
17. Okręg Łódź
Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.  Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. 
 
18. Okręg Sieradz
Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. 
 
19. Okręg Katowice 
Porozumienie zawarte na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w danym Okręgu, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej. Zawarte porozumienia dotyczy łowisk ogólnodostępnych. Kwota wykupienia składki okręgowej przez wędkarzy Okręgu Katowice i Okręgu Kielce wynosi 56 zł. 
 
20. Okręg Elbląg
Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.  Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. 


Terminarz Spławikowych Zawodów Wędkarskich Okręgu Kieleckiego w 2016r.
1 Zawody Spławikowe    "GRAND-PRIX' 1 29.04.2016 Zbiornik Radzanów
2 XIX Okręgowe Zawody Młodzieży 01.05.2016 Zbiornik Strawczyn
3 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów, Kadetów i Kobiet 03.07.2016 Kazimierza Wielka
4 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów + U23 10.07.2016 Kazimierza Wielka
5 Zawody Spławikowe     "GRAND-PRIX' 2     12.06.2016 Zbiornik Umer
6

Zawody Spławikowe    "GRAND-PRIX' 3     

04.09.2016 Zbiornik Wilków
7

XIII Otwarte Zawody Spławikowe w Łowieniu Odległościowym"GRAND-PRIX' 4

25.09.2016 Zbiornik Skalbmierz
8

Finał Rejonów         

18.09.2016 Zbiornik Barycz
9

Zawody Spławikowe  "GRAND-PRIX' 5      

09.10.2016 Zbiornik Chorzewa

Wykaz Kół w Rejonach
(Kolor biały oznacza Koło-organizatora zawodów w Rejonie)

Termin Zawodów w Rejonach  
11.09.2016
 I Kielce Nr 2                            Krasna
    Kielce "Iskra"                         Radoszyce
    Kielce Politechnika                 Stąporków
    Końskie "Neptun"                   Kielce SHL
     
Końskie-m                                          
II     Jędrzejów                              Sobków
             Kluczewsko                            Włoszczowa-m
               Oksa                                     Włoszczowa PKP
       Pińczów                                 Wodzisław
        Sędziszów-m                          Małogoszcz
   Sędziszów PKP                       Chęciny
 
Sędziszów "Sefako"                          
III     Busko Zdrój                            Miechów
           Gacki                                    Nowy Korczyn
      Kazimierza Wlk.                       Skalbmierz
    Koszyce                                 Staszów
Oleśnica                                Wiślica
Chmielnik                                 Złota
    Morawica                                          
IV     Bodzechów                            Pawłów
 Bodzentyn                             Rudki
             Brody                                    Starachowice
        Kunów                                   Daleszyce
         Ostrowiec-m                           Kielce KWP
    Ostrowiec Huta                                 
V
       Bliżyn                                    Skarżysko-m
          Kielce KKSM                            Skarżysko PKP
         Kielce UM                              Skarżysko ZM
       Mirzec                                   Suchedniów
    Mostki                                   Zagnańsk
    Kielce Nr 1                             Kielce PKP
    Łączna                                               


strona główna